...

Оригинално масло Nissan CVT NS-2 (KE909-99945) 5L

(1 клиентски отзив)

219.00 лв.

Оригинално масло Nissan CVT NS-2 (KE909-99945) 5L е предназначен за използване във всички трансмисии на Jatco CVT, където се изисква течност със спецификация NS-2. Може да се използва в по-стари превозни средства Isuzu и Suzuki, където е посочена спецификацията NS-2.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.