...

Оригинално масло VAG G 052 145 S2 1- литър

(1 клиентски отзив)

78.00 лв.

Оригинално масло VAG G 060 726 A2 1- литър е  оригинално синтетично масло за зъбни колела, използвано в предния и задния диференциал Препоръчваме ви да смените тази течност по всяко време, когато обслужвате трансмисията си.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.