...

Трансмисионно масло BARDAHL ATF Multi 7 GEAR 1L

(1 клиентски отзив)

33.75 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL ATF Multi 7 GEAR 1L е синтетично трансмисионно масло ATF Multi 7 Gear разработено за употреба в автоматични скоростни кутии на японски автомобили, Chrysler, Jeep …Mercedes и много други транспортни средства (виж спецификациите), изискващи специални характеристики. ATF Multi 7 Gear притежава отлична стабилност и течливост при ниски температури. Отлично поведение и бърза циркулация при студен старт. Плавно превключване при ниски температури. Силна защита от окисление. Осигурява отлична стабилност благодарение на висок вискозитетен индекс. Леко и безшумно превлкючване на предавките гарантирано от съвременни антифрикционни добавки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.