...

Трансмисионно масло BARDAHL XTG 80W90 TDL 205L

4,944.60 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL XTG 80W90 TDL 205L е напълно синтетично трансмисионно маслоза тежко натоварени механични скоростни кутии, предавателни механизми и диференциали, използвани в леки и лекотоварни автомобили, тежкотоварна техника и камиони.Винаги съобразявайте изискванията на производителя на превозното средство!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.