...

Трансмисионно масло BARDAHL XTG DCT 1L

(1 клиентски отзив)

34.20 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL XTG DCT 1L е синтетично масло за скоростни кутии с висока производителност и трансмисии DCT (DualClutchTransmission) двоен съединител: DSG, DCT, DKG, PDK, DCS, EDC, DC4, GR6, Powershift, S-tronic и др. Bardahl XTG DCT е особено подходящ за WET „мокри“ или DRY „сухи“ DCT трансмисии.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.