...

Трансмисионно масло BARDAHL XTG DCT 20L

(1 клиентски отзив)

630.00 лв.

Трансмисионно масло BARDAHL XTG DCT 20L е синтетично масло за скоростни кутии с висока производителност и трансмисии DCT (DualClutchTransmission) двоен съединител: DSG, DCT, DKG, PDK, DCS, EDC, DC4, GR6, Powershift, S-tronic и др. Bardahl XTG DCT е особено подходящ за WET “мокри” или DRY “сухи” DCT трансмисии. Осигурява добри противопенни, антикорозионни, противоизносни и антиоксидационни свойства. Съвместим със синтетични уплътнения. Отлични антивибрационни характеристики. Нискотемпературна течливост. Вследствие на намалено триене, гарантира удължен интервал на смяна и намален разход на гориво. Много висок и стабилен вискозитетен индекс.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.