...

Масло CASTROL HYSPIN HVI 46 – 208L

(1 клиентски отзив)

1,596.00 лв.

Масло CASTROL HYSPIN HVI 46 – 208L  e предназначено за силно натоварени хидравлични системи, изискващи високо ниво на износване и фина филтрация. В допълнение, Hyspin HVI 46 показва отлична защита от корозия, както и изключителна термична и окислителна стабилност. Hyspin HVI 46 има отлична хидролитична стабилност и се отделя бързо от замърсяване на водата.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.