...

Трансмисионно масло ELF TRANSELF EP 80W90 1L

(1 клиентски отзив)

14.50 лв.

Трансмисионно масло ELF TRANSELF EP 80W90 1L е минерално масло за ръчни скоростни кутии, диференциали, мостове и кормилни кутии на леки, лекотоври и товарни автомобили, където се изисква API GL4.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.