...

Трансмисионно масло ENEOS ATF D-III 60L

(1 клиентски отзив)

1,014.00 лв.

Трансмисионно масло ENEOS ATF D-III 60L e синтетична течност за автоматична трансмисия, специално разработена за автоматични трансмисии на превозни средства от GM и Ford , както и много други производители на автомобили. Подходящ и за сервоуправление, някои хидравлични системи и въртящи се въздушни компресори, при които се изисква изключително добра течливост при ниски температури. Отличава се с много висок индекс на вискозитет, осигурява устойчивост срещу корозия и натрупване на пяна, позволява лесно превключване на предавките след студен старт и не засяга уплътненията. Също така има много добри антиоксидационни и противоизносни характеристики.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.