...

Трансмисионно масло ENEOS ECO ATF 1L

(1 клиентски отзив)

27.30 лв.

Трансмисионно масло ENEOS ECO ATF 1L e напълно синтетична, икономична, ниско вискозитетна течност за автоматична трансмисия за Lexus , Toyota , Honda , Nissan , Mazda , Suzuki , Volkswagen , GM и Ford превозни средства. Съдържа първокласни базови запаси с подобрена окислителна и термична стабилност и подобрител на индекса на вискозитет с ниско молекулно тегло, за да осигури висока устойчивост на механично срязване и умора.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.