...

Трансмисионно масло ENEOS ECO CVT-FLUID 4L

(1 клиентски отзив)

125.45 лв.

Трансмисионно масло ENEOS ECO CVT-FLUID 4L e напълно синтетична течност за автоматична трансмисия, формулирана така, че да отговаря на най-високите изисквания за качество за много видове азиатски производители. Той осигурява превъзходна горивна ефективност, осигурява по-дълъг интервал на източване и оптимизира намаляването на шума. Приложим както за CVT колан, така и за верижна ролка, препоръчва се в повечето азиатски автомобили като Toyota , Nissan , Honda , Subaru , Mazda , Mitsubishi .

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.