...

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 80W90 1L

(1 клиентски отзив)

17.60 лв.

Трансмисионно масло ENEOS GEAR OIL 80W90 1L e високоефективно трансмисионно масло за хипоидни зъбни колела и редуктори на главините, формулирано по технологията сяра-фосфор, което осигурява отлична защита на зъбните колела срещу контакт метал-метал при най-тежките условия, дори при ударни натоварвания. Съдържа специални добавки, оставящи защитен филм върху повърхностите за предотвратяване на износване и корозия. Благодарение на коригираната вискометрия, той може да се прилага в студени условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.