...

Трансмисионно масло Mercedes ATF 236.21 – 1L

(1 клиентски отзив)

69.00 лв.

Трансмисионно масло Mercedes ATF 236.21 – 1L  е  разработено от Daimler AG с доказани свойства, понижаващи корозията и износването на подвижните части в скоростната кутия на автомобила. Продукта е предпочитан от всички собственици на автомобили произведени от Mercedes-Benz. Безупречно предпазва подвижните части в скоростната кутия от преждевременно износване и образуване на отлагания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.