...

Трансмисионно масло MOTUL TRH 97 60L

507.39 лв.

Трансмисионно масло MOTUL TRH 97 60L  е минералното трансмисионно масло е специално разработено за селскостопански машини. Позволява се да се използва в единици с мулти дискови спирачки в маслена вана. Смазочният материал може да се използва в скоростни кутии, хидростатични зъбни колела, главни предавки. Препоръчва се за селскостопански машини: NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE SAME, МЕЖДУНАРОДЕН ХАРВЕСТЕР.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.