...

Трансмисионно масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime 20L

440.00 лв.

Трансмисионно масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime 20L е масло за автоматична трансмисия, разработено на базата на най-новата технология на HC / HT хидрокрекинг и PAO. Поради специалната си формула издръжливостта му е два пъти по-голяма от тази на сравнимо ATF масло. RAVENOL ATF T-WS Lifetime отговаря на най-новите спецификации на трансмисионно масло за автоматични трансмисии на Toyota и Aisin Warner.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.