...

Трансмисионно масло Ravenol ATF FZ 4L

(1 клиентски отзив)

117.76 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF FZ 4L е напълно синтетично ATF масло, с нисък вискозитет, произведено със специални добавки и инхибитори, което гарантира перфектната функция на автоматичната трансмисия. Препоръчва се особено за Mazda 6-Stroke трансмисия FW6A-EL и FW6AX-EL с SKYACTIV технология. Гарантира във всеки режим за максимална защита от износване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.