...

Трансмисионно масло Ravenol ATF MM-PA Fluid 1L

(1 клиентски отзив)

33.60 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF MM-PA Fluid 1L е напълно синтетично ATF масло за автоматична скоростна кутия, базирана на РАО със специални добавки и инхибитори, което гарантира отлична функция на автоматичната предавка. Благодарение на специалната си формула свойствата на RAVENOL ATF MM-PA Fluid са от решаващо значение. Осигурена е отлична студоустойчивост. RAVENOL ATF MM-PA Fluid е специален флуид за употреба в автоматични трансмисии на Mitsubishi V5AWF.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.