...

Трансмисионно масло Ravenol ATF PDK Fluid 4L

177.92 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF PDK Fluid 4L е напълно синтетично масло за автоматична трансмисия ATF, с нисък вискозитет и със специални добавки и инхибитори, за да се гарантира правилната работа на автоматичната трансмисия. RAVENOL PDK Fluid е специално разработено за Porsche Doppelkupplungsgetriebe (трансмисия с двоен съединител). Освен това то отговаря на изискванията на ръчните трансмисии S6-35 / S6-45, използвани от BMW и Mercedes Benz. RAVENOL PDK Fluid гарантира максимална защита от износване при всички работни условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.