...

Трансмисионно масло Ravenol ATF+4 20L

(1 клиентски отзив)

559.22 лв.

Трансмисионно масло Ravenol ATF+4 20L е синтетично ATF масло с уникален комплект добавки за автоматичните скоростни кутии на Chrysler, Jeep и Dodge, Plymouth, Eagle. RAVENOL ATF + 4® Fluid гарантира максимална защита от износване при всички работни условия. RAVENOL ATF + 4® Fluid се смесва с всички трансмисионни масла ATF + 4®, ATF + 2® или ATF + 3®. Моля, следвайте препоръките на производителите!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.