...

Трансмисионно масло Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid 4L

(1 клиентски отзив)

130.56 лв.

Трансмисионно масло Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid 4L е напълно синтетична трансмисионна течност CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid), произведена на базата на РАО (Polyalphaolefins) със специални добавки и инхибитори, която гарантира перфектната функция на CVT предавката. RAVENOL CVTF NS2 / J1 Fluid е CVTF от последно поколение. Специално разработена за CVT предавките на JATCO. Гарантира във всеки режим максимална защита от износване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.