...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 80 GL 5 20L

(1 клиентски отзив)

328.04 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 80 GL 5 20L е хипоидно трансмисионно масло за синхронизирани и несинхронизирани ръчни трансмисии, за оси, трансферни кутии, междинни скоростни кутии, спомагателни трансмисии на превозни средства и работни машини. RAVENOL Getriebeoel EPX 80 GL 5 гарантира, благодарение на балансираната комбинации от добавки, абсорбация при високо налягане. Превъзходно температурно поведение на вискозитета, висока устойчивост на окисляване, ниски точки на изливане, добра антикорозионна защита и защита срещу утайки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.