...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 85W140 GL 5 20L

358.62 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 85W140 GL 5 20L е всесезонно хипоидно трансмисионно масло за хипоидна скоростна кутия, както и за оси, трансфери, трансмисионни предавки, спомагателни скоростни кутии в превозни средства и машини. RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-140 GL 5 е смазочно масло за механични предавки, базирано на висококачествени и рафинирани базови масла. Специалните добавки за extreme pressure (ЕР) гарантират отличните свойства на маслото. RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-140 GL 5 е предназначено за работа с хибридни зъбни предавки (акселерови предавки, ръчни трансмисии и др.)

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.