...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 90 GL 5 20L

372.80 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel EPX 90 GL 5 20L е хипоидно трансмисионно масло за синхронизирани и несинхронизирани ръчни трансмисии. За оси, трансферни кутии, междинни скоростни кутии, спомагателни трансмисии на превозни средства и работни машини. RAVENOL Getriebeoel EPX 90 GL 5 гарантира, благодарение на балансираната комбинации от добавки, абсорбция при високо налягане, превъзходно температурно поведение на вискозитета, висока устойчивост на окисляване, ниски точки на изливане, добра антикорозионна защит и защита срещу утайки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.