...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 1L

22.24 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 1L е EP трансмисионно масло (Extreme-Pressure) за ръчни трансмисии, трансферни кутии, кормилни зъбни колела и задвижващи оси при стандартни условия. RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 съдържа висококачествени базови масла с добавка на балансирани активни компоненти. Това осигурява висока товароносимост, защита от износване и устойчивост на окисляване. Над средните свойства на вискозитет-температура и предотвратяването на пенене позволява използването при различни работни условия. RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 е подходящо за смазване на ръчни трансмисии, диференциални и кормилни зъбни колела в превозни средства, изискващи трансмисионно масло от ЕР според спецификациите на производителя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.