...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 20L

(1 клиентски отзив)

315.53 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG 80W90 GL 4 20L е EP трансмисионно масло (Extreme-Pressure) за ръчни трансмисии, трансферни кутии, кормилни зъбни колела и задвижващи оси при стандартни условия. RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80W-90 GL 4 съдържа висококачествени базови масла с добавка на балансирани активни компоненти. Това осигурява висока товароносимост, защита от износване и устойчивост на окисляване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.