...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG SAE 80 GL 4 BIB 20L

340.80 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel MZG SAE 80 GL 4 BIB 20L е EP трансмисионно масло (extreme pressure) за ръчни трансмисии, разпределителни трансмисии, кормилни трансмисии, както и нормално заредени мостови задвижвания. RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 съдържа високо рафинирани минерални масла, с балансирана комбинация от добавки. По този начин може да се гарантира висока товароносимост, антикорозионна защита и устойчивост на окисляване. Поради по-доброто температурно поведение на вискозитета, ниските точки на изливане и отстраняването на образуването на пяна може да се използва при различни условия на работа. Използваните EP добавки не са агресивни и не корозират медните сплави. Предназначено за смазване на ръчни трансмисии, диференциални зъбни колела и кормилни трансмисии в превозни средства, за които производителите изискват EP трансмисионни масла.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.