...

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel PSA 75W80 1L

(1 клиентски отзив)

25.13 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Getriebeoel PSA 75W80 1L е висококачествено трансмисионно полусинтетично масло със специални свойства на EP (екстремно налягане). RAVENOL GETRIEBEÖL PSA 75W-80 има специална формула за отлична защита от износване и много добри смазочни свойства. RAVENOL GETRIEBEÖL PSA 75W-80 се използва в ръчни трансмисии, изискващи безпроблемно смазване. RAVENOL GETRIEBEÖL PSA 75W-80 може да се използва в ръчни трансмисии, където производителят изисква масло с нисък вискозитет.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.