...

Трансмисионно масло Ravenol MDL Multi-disc locking differentials 1L

(1 клиентски отзив)

39.13 лв.

Трансмисионно масло Ravenol MDL Multi-disc locking differentials 1L е полусинтетично масло за диференциали с ограничено приплъзване (limited slip). Създадено на база висококачествени рафинирани и синтетични базови масла със специални добавки и инхибитори.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.