...

Трансмисионно масло Ravenol MTF-1 75W85 4L

(1 клиентски отзив)

114.00 лв.

Трансмисионно масло Ravenol MTF-1 75W85 1L е изцяло синтетично масло с висока степен на вискозитета, базирано на PAO (Polyalphaolefins), за специални ръчни трансмисии, трансферни кутии и диференциални предавки. RAVENOL MTF-1 75W-85 е проектирано на базата на синтетични базови масла и специален пакет добавки. Изключително добро представяне при тежки механични и топлинни натоварвания на трансмисионните масла, дори при по-продължителни интервали за смяна на маслото. Използва се в ръчни трансмисии, трансферни кутии и диференциални предавки. Моля, следвайте препоръките на производителя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.