...

Трансмисионно масло Ravenol Sperrdifferential-Hyp-Getrieb. LS 85W90 GL-5 20L

392.00 лв.

Трансмисионно масло Ravenol Sperrdifferential-Hyp-Getrieb. LS 85W90 GL-5 20L е високоефективно трансмисионно масло, което осигурява добър смазочен филм, устойчив на натиск, с добавяне на “ограничено приплъзване” (“limited slip” LS), за да се предпази от нежелано “плъзгане и приплъзване” и да посрещне изключително високите изисквания на трансмисиите на диференциално заключване. Предлага отлична защита срещу износване, дори при тежки условия на работа. RAVENOL LS 85W-90  е идеалното масло за използване, когато има високи изисквания към трансмисиите с диференциално заключване и други компоненти, които изискват този клас смазочни материали.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.