...

Трансмисионно масло Ravenol SSG Spec Synt LKW 75W80 20L

(1 клиентски отзив)

528.20 лв.

Трансмисионно масло Ravenol SSG Spec Synt LKW 75W80 20L е Синтетично трансмисионно масло с нисък вискозитет, специално създадено за силно натоварени ръчни трансмисии. RAVENOL SSG Spec Synt Getriebeöl 75W-80 е произведено на базата на синтетични базови масла и специални добавки.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.