...

Трансмисионно масло Ravenol VGL 70W80 1L

44.80 лв.

Трансмисионно масло Ravenol VGL 70W80 1L е напълно синтетично хипоидно трансмисионно масло, произведено с най-новите напълно синтетични компоненти за превозни средства с най-нова трансмисионна технология. Специално разработено, за да отговори на най-новите изисквания на производителите на задвижващи мостове, особено за автомобили BMW.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.