...

Трансмисионно масло Ravenol VSG 75W90 4L

(1 клиентски отзив)

134.10 лв.

Трансмисионно масло Ravenol VSG 75W90 4L е високоефективно универсално трансмисионно масло, базирано на най-новите напълно синтетични компоненти. RAVENOL VSG SAE 75W-90 е разработено на базата на висококачествени синтетични базови масла със специални добавки и инхибитори. RAVENOL VSG SAE 75W-90 е отличен продукт при силно натоварени осови задвижвания. RAVENOL VSG SAE 75W-90 е подходящ за синхронизирани и несинхронизирани ръчни трансмисии, трансферни кутии и спомагателна трансмисия, изискващи масло API GL-5 или GL-4. Моля, следвайте препоръките на производителя!

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.