...

Трансмисионно масло TOTAL Transmission Axle 7 80W90 – 1L

(1 клиентски отзив)

13.65 лв.

Трансмисионно масло TOTAL Transmission Axle 7 80W90 – 1L е минерално трансмисионно масло за екстремно налягане при тежко натоварени зъбни колела за скоростни кутии, при които се изисква API с ниво на изпълнение GL-5. Ефективно предпазва от износване и корозия, висока съвместимост с маслени филтри, много добра стабилност при работа благодарени е на високия вискозитетен индекс.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.