...

Трансмисионно масло TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 – 60L

(1 клиентски отзив)

799.00 лв.

Трансмисионно масло TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 – 60L е специално предназначен за механични трансмисии на лични автомобили. Предназначено за смазване на предавателни кутии PSA с интервал на смяна в съответствие с препоръките на производителя. Модификатор на триене, адаптиран към PSA.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.