...

Трансмисионно масло Total Traxium GEAR 8 75W80 – 60L

(1 клиентски отзив)

829.00 лв.

Трансмисионно масло Total Traxium GEAR 8 75W80 – 60L е високоефективно трансмисионно масло за смазване на напрегнати механични скоростни кутии в леки автомобили и лекотоварни автомобили. Отговаря на специалните изисквания на скоростните кутии на PSA Group Много подходящ за всички механични скоростни кутии от други производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.