...

Трансмисионно масло VALVOLINE AXLE OIL 75W90 – 20L

(1 клиентски отзив)

525.60 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE AXLE OIL 75W90 – 20L  – продуктите на Valvoline Axle Oil осигуряват отлична производителност и защита на задвижващия механизъм. Висококачествените мостове за оси са предназначени за приложения в много превозни средства и предпазват целевата ос и частите на зъбните колела срещу износване и корозия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.