...

Трансмисионно масло VALVOLINE GEAR OIL 75W – 1L

(1 клиентски отзив)

28.59 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE GEAR OIL 75W – 1L  е напълно синтетично трансмисионно масло за много превозни средства. Меко EP масло за предавки, подходящо за скоростни кутии и трансмисии, където производителят определя GL-4 SAE 75W смазка.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.