...

Трансмисионно масло VALVOLINE GEAR OIL 75W90 – 1L

(1 клиентски отзив)

30.79 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE GEAR OIL 75W90 – 1L  е напълно синтетично трансмисионно масло за много превозни средства. Меко EP масло за редуктори, подходящо за скоростни кутии и трансмисии, където производителят определя GL-4 SAE 75W-90 смазка..

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.