...

Трансмисионно масло VALVOLINE HD ATF PRO – 208L

(1 клиентски отзив)

3,738.38 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE HD ATF PRO – 208L е  създадено, за да отговари на изискванията на най -взискателните приложения. Като пълни синтетични течности, маслата ATF са специално създадени за автоматични скоростни кутии на превозни средства с HD, за да осигурят тяхната висока производителност в широк диапазон от температури и условия на работа.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.