...

Трансмисионно масло VALVOLINE HD AXLE OIL PRO 80W90 LS – 1L

(1 клиентски отзив)

29.20 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE HD AXLE OIL PRO 80W90 LS – 1L е масло с ограничена приплъзваща ос за камиони, автобуси и други превозни средства. EP трансмисионно масло, подходящо за диференциали с ограничено приплъзване и трансмисии, където производителят препоръчва трансмисионно масло GL-5 LS. Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LS осигурява повишена защита и смазване на диференциал с ограничено приплъзване в широк температурен диапазон.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.