...

Трансмисионно масло VALVOLINE HD GEAR OIL 75W80 – 1L

(1 клиентски отзив)

21.44 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE HD GEAR OIL 75W80 – 1L e трансмисионно масло за много превозни средства, фокусирано върху приложения за тежки условия. Мекото трансмисионно масло EP е подходящо за скоростни кутии, където производителят посочва GL-4 SAE Смазка 75W-80. Valvoline Heavy Duty Oil Gear 75W-80 осигурява изключителна защита и смазване на скоростна кутия в широк температурен диапазон. По -ниският вискозитет осигурява по -лесно преместване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.