...

Трансмисионно масло VALVOLINE HD TDL PRO 75W90 – 20L

(1 клиентски отзив)

811.62 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE HD TDL PRO 75W90 – 20L представляват изцяло синтетичното тежкотоварно масло за камиони и автобуси на Valvoline. Този смазочен материал HD е подходящ както за конвенционални, така и за съвременни тежкотоварни скоростни кутии и диференциали, работещи при най-тежките условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.