...

Трансмисионно масло VALVOLINE HYBRID DCT – 1L

(1 клиентски отзив)

30.73 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE HYBRID DCT – 1L са синтетични течности, създадени да осигурят изключителна производителност, отлично смазване и максимална защита на вашия хибриден автомобил. Те използват висококачествени съставки, добавки и антиоксиданти, за да осигурят по-голяма трайност, да увеличат ефективността на хибридното предаване и да подобрят работата на цялото превозно средство.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.