...

Трансмисионно масло VALVOLINE TDL 75W90 – 20L

(1 клиентски отзив)

740.16 лв.

Трансмисионно масло VALVOLINE TDL 75W90 – 1L е първокласно напълно синтетично масло за използване в леки автомобили и леки търговски превозни средства. Този продукт може да се използва в общата задвижваща линия, когато производителят посочи масло GL-4 и/или GL-5. Това висококачествено автомобилно трансмисионно масло има възможности за изпълнение, което му позволява да има оптимални характеристики в много широк спектър от приложения.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.