...

Хидравлично масло MOTUL DEXRON 3 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

22.11 лв.

Хидравлично масло MOTUL DEXRON 3 представлява течност за автоматични трансмисии (ATF), която е подходяща за употреба там, където се изисква DEXRON или MERCON – автоматични скоростни кутии, каталитични конвертори, сервоуправление, редукторни кутии /реверсионни/, хидростатични трансмисии и хидравлични или механични системи, изискващи стандарт DEXRON или MERCON .

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.