...

Хидравлично синтетично масло RAXOL DEX 3 ATF SUPER S 9003

(1 клиентски отзив)

32.00 лв.

Хидравлично синтетично масло RAXOL DEX 3 ATF SUPER S 9003 е синтетично масло за автоматични трансмисии и хидравлики с много висок индекс на вискозитет, отлична устойчивост на окисляване, отлични свойства на триене и износване, отговарящи на изискванията на повечето американски, японски и европейски производители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.