...

Трансмисионно масло Shell SPIRAX S2 ALS 90 – 20L

(1 клиентски отзив)

321.00 лв.

Трансмисионно масло Shell SPIRAX S2 ALS 90 – 20L е висококачествени масла от клас по API GL-5 за самоблокиращи диференциали
Spirax S2 ALS 90 са прeдназначени за много автомобилни диференциали с ограничено преплъзване (самоблокировка).

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.