...

Хидравлично масло ENEOS SUPER HYDRAULIC 46 208L

(1 клиентски отзив)

1,885.00 лв.

Хидравлично масло ENEOS SUPER HYDRAULIC 46 208L е хидравлично масло против износване и циркулиращите лагерни масла HLP са специално разработени за приложение при смазване на лагери и няколко хидравлични системи. То намалява износването на помпите до минимум и следователно осигуряват изключително дълъг живот на оборудването. Освен това маслото е подходящо за смазване на вакуумни помпи, текстилни машини и като циркулиращи масла, където ще осигурят отлично смазване на лагерите и зъбните колела.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.