...

Хидравлично масло JASOL Hydraulic HL 68 – 5L

(1 клиентски отзив)

47.00 лв.

Хидравлично масло JASOL Hydraulic HL 68 – 5L  е предназначено за използване в леки и средно заредени системи за пренос на енергия, както и за хидравлично задвижване и управление. Маслото HL 68 е смесимо и взаимозаменяемо с хидравлични масла от същия клас, вискозитет и качество.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.